فصل هفتم عبارات گویا

0 بررسی
در انبار موجود است

بازنگری سریع

 آموزش  فصل هفتم ریاضی نهم عبارات گویا شامل قسمت های زیر می باشد :

 

  1. درسنامه ای بسیار قوی از هر سه درس

  2. حل فعالیت های کل فصل

  3. حل کاردرکلاس های کل فصل

  4. حل تمرین های کل فصل

  5. طراحی آزمون های مشابه امتحانات ترم

  6. حل آزمون های طراحی شده بصورت فوق العاده

 

 

3,000 تومان

مقاله را پرینت بگیرید یا اگر می پسندید در شبکه های اجتماعی انتشار دهید