نابکت
26%

گام به گام ریاضی نهم

(دیدگاه 1 کاربر)

45,000 تومان 33,333 تومان

گام به گام ریاضی نهم شامل قسمت های زیر می باشد :

درسنامه ای قوی از فصول به تفکیک

حل فعالیت هر هشت فصل

حل کاردرکلاس هر هشت فصل

حل تمرین هر هشت فصل

آزمونی مشابه امتحانات در آخر هر فصل

حل آزمون طراحی شده

توضیحات

گام به گام ریاضی نهم کلیه ی فصول 

 

 

+ درسنامه ای بسیار قوی از تمام فصول به تفکیک

 

درسنامه فصل اول ریاضی نهم ( PDF )

جزوه فصل اول ریاضی نهم با فرمت پی دی اف که قابل مشاهده و چاپ می باشد

 

درسنامه فصل دوم ریاضی نهم ( PDF )

جزوه فصل دوم ریاضی نهم با فرمت پی دی اف که قابل مشاهده و چاپ می باشد

 

درسنامه فصل سوم ریاضی نهم ( PDF )

جزوه فصل سوم ریاضی نهم با فرمت پی دی اف که قابل مشاهده و چاپ می باشد

 

درسنامه فصل چهارم ریاضی نهم ( PDF )

جزوه فصل چهارم ریاضی نهم با فرمت پی دی اف که قابل مشاهده و چاپ می باشد

 

درسنامه فصل پنجم ریاضی نهم ( PDF )

جزوه فصل پنجم ریاضی نهم با فرمت پی دی اف که قابل مشاهده و چاپ می باشد

 

درسنامه فصل ششم ریاضی نهم ( PDF )

جزوه فصل ششم ریاضی نهم با فرمت پی دی اف که قابل مشاهده و چاپ می باشد

 

درسنامه فصل هفتم ریاضی نهم ( PDF )

جزوه فصل هفتم ریاضی نهم با فرمت پی دی اف که قابل مشاهده و چاپ می باشد

 

درسنامه فصل هشتم ریاضی نهم ( PDF )

جزوه فصل هشتم ریاضی نهم با فرمت پی دی اف که قابل مشاهده و چاپ می باشد

 

 

+حل فعالیت های کل فصول در حل المسائل ریاضی نهم

+حل کار در کلاس های کل فصول در حل المسائل ریاضی نهم

+حل تمرین های کل فصول در حل المسائل ریاضی نهم

 

pdf ریاضی پایه ی نهم فصل ۱

 • مجموعه ها
 • درس اول: معرفی مجموعه
 • درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها
 • درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها
 • درس چهارم: مجموعه ها و احتمال

 

pdf ریاضی نهم فصل ۲

 • عددهای حقیقی
 • درس اوّل: عددهای گویا
 • درس دوم: عددهای حقیقی
 • درس سوم: قدر مطلق و محاسبهٔ تقریبی

 

pdf ریاضی نهم فصل ۳

 • استدلال واثبات درهندسه
 • درس اوّل: استدلال
 • درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه
 • درس سوم: هم نهشتی مثلث ها
 • درس چهارم: حل مسئله در هندسه
 • درس پنجم: شکل های متشابه

 

pdf ریاضی نهم فصل ۴

 • توان وریشه
 • درس اوّل: توان صحیح
 • درس دوم: نماد علمی
 • درس سوم: ریشه گیری
 • درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها

 

pdf ریاضی نهم فصل ۵

 • عبارت های جبری
 • درس اوّل: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد
 • درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها
 • درس سوم: نابرابری ها و نامعادله ها

 

pdf ریاضی پایه ی نهم فصل ۶

 • خط ومعادله های خطی
 • درس اوّل: معادلهٔ خط
 • درس دوم: شیب خط و عرض از مبدأ
 • درس سوم: دستگاه معادله های خطی

 

pdf ریاضی نهم فصل ۷

 • عبارت های گویا
 • درس اوّل: معرفی و ساده کردن عبارت های گویا
 • درس دوم: محاسبات عبارت های گویا
 • درس سوم: تقسیم چندجمله ای ها

 

pdf ریاضی نهم فصل ۸

 • حجم و مساحت
 • درس اوّل: حجم و مساحت کره
 • درس دوم: حجم هرم و مخروط
 • درس سوم: سطح و حجم

+ آزمون طراحی شده از تمام فصل ها در حل المسائل ریاضی نهم

 

آزمون فصل اول ریاضی نهم ( PDF )

آزمون فصل اول ریاضی نهم با جواب در رابطه با مباحث مجموعه ها است با پاسخگویی به نمونه سوال فصل اول ریاضی نهم تا حدودی اطمینان خاطر پیدا خواهید کرد که شما درس را یادگرفته اید اما به همین سوال امتحانی فصل اول ریاضی نهم اکتفا نکنید نمونه سوالات دیگری کافی است دریافت کنید و خود را بیشتر مسلط کنید

 

آزمون فصل دوم ریاضی نهم ( PDF )

آزمون فصل دوم ریاضی نهم با جواب در رابطه با مباحث عددهای حقیقی است با پاسخگویی به نمونه سوال فصل دوم ریاضی نهم تا حدودی اطمینان خاطر پیدا خواهید کرد که شما درس را یادگرفته اید اما به همین سوال امتحانی فصل دوم ریاضی نهم اکتفا نکنید نمونه سوالات دیگری کافی است دریافت کنید و خود را بیشتر مسلط کنید

 

آزمون فصل سوم ریاضی نهم ( PDF )

آزمون فصل اول ریاضی نهم با جواب در رابطه با مباحث استدلال واثبات درهندسه با پاسخگویی به نمونه سوال فصل سوم ریاضی نهم تا حدودی اطمینان خاطر پیدا خواهید کرد که شما درس را یادگرفته اید اما به همین سوال امتحانی فصل سوم ریاضی نهم اکتفا نکنید نمونه سوالات دیگری کافی است دریافت کنید و خود را بیشتر مسلط کنید

 

آزمون فصل چهارم ریاضی نهم ( PDF )

آزمون فصل چهارم ریاضی نهم با جواب در رابطه با مباحث توان وریشه است با پاسخگویی به نمونه سوال فصل چهارم ریاضی نهم تا حدودی اطمینان خاطر پیدا خواهید کرد که شما درس را یادگرفته اید اما به همین سوال امتحانی فصل چهارم ریاضی نهم اکتفا نکنید نمونه سوالات دیگری کافی است دریافت کنید و خود را بیشتر مسلط کنید

 

آزمون فصل پنجم ریاضی نهم ( PDF )

آزمون فصل پنجم ریاضی نهم با جواب در رابطه با مباحث عبارت های جبری است با پاسخگویی به نمونه سوال فصل پنجم ریاضی نهم تا حدودی اطمینان خاطر پیدا خواهید کرد که شما درس را یادگرفته اید اما به همین سوال امتحانی فصل پنجم ریاضی نهم اکتفا نکنید نمونه سوالات دیگری کافی است دریافت کنید و خود را بیشتر مسلط کنید

 

آزمون فصل ششم ریاضی نهم ( PDF )

آزمون فصل ششم ریاضی نهم با جواب در رابطه با مباحث خط ومعادله های خطی است با پاسخگویی به نمونه سوال فصل ششم ریاضی نهم تا حدودی اطمینان خاطر پیدا خواهید کرد که شما درس را یادگرفته اید اما به همین سوال امتحانی فصل ششم ریاضی نهم اکتفا نکنید نمونه سوالات دیگری کافی است دریافت کنید و خود را بیشتر مسلط کنید

 

آزمون فصل هفتم ریاضی نهم ( PDF )

آزمون فصل هفتم ریاضی نهم با جواب در رابطه با مباحث عبارت های گویا است با پاسخگویی به نمونه سوال فصل هفتم ریاضی نهم تا حدودی اطمینان خاطر پیدا خواهید کرد که شما درس را یادگرفته اید اما به همین سوال امتحانی فصل هفتم ریاضی نهم اکتفا نکنید نمونه سوالات دیگری کافی است دریافت کنید و خود را بیشتر مسلط کنید

 

آزمون فصل هشتم ریاضی نهم ( PDF )

آزمون فصل هشتم ریاضی نهم با جواب در رابطه با مباحث حجم و مساحت است با پاسخگویی به نمونه سوال فصل هشتم ریاضی نهم تا حدودی اطمینان خاطر پیدا خواهید کرد که شما درس را یادگرفته اید اما به همین سوال امتحانی فصل هشتم ریاضی نهم اکتفا نکنید نمونه سوالات دیگری  کافی است دریافت کنید و خود را بیشتر مسلط کنید

 

+ حل آزمون های طراحی شده 

 

در یک کلام کل کتاب ریاضی نهم حل شده در دستان شما تازه به اضافه نمونه سوال و جزوه

 

 

راهنما

این فایل های آموزشی دارای صفحه ی راهنمایی است که تمامی قسمت ها را توضیح داده تا شما به آسانی از آن استفاده نمایید.

برای داشتن اسلاید های با فونت های زیبا لطفا بسته ی فونت های فارسی را از سایت نابکت قسمت جعبه ابزار دانلود کنید.

نیازمند نصب پاور پوینت ۲۰۱۶ به بالا می باشد تا بدون خطا فایل اجرا شود برای توضیحات بیشتر به صفحه ی راهنمای دانلود ها مراجعه نمایید.

 

مشتریان عزیز

سپاسگزاریم از اینکه محصول سایت نابکت ( حل المسائل ریاضی نهم ) را انتخاب کرده اید.

این فایل مخصوص رایانه است ابتدا فایل را با برنامه win rar یا غیره از حالت فشرده خارج کرده و سپس از اتو پلی وارد قسمت آموزشی شوید.

 

برای دانلود فایل دقت نمایید:

قبل ار خروج از حساب کاربری ساخته شده فایل خریداری شده خود را در قسمت حساب کاربری من دانلود کنید.

 

 

می خوای تمام این گام به گام را به صورت اسلاید با انیمیشن داشته باشی تا بهتر یاد بگیری ؟ کلیک کن …

 

بهترین و ناب ترین آموزش ها در نابکت

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

42MB

نوع فایل

zip

محتوا

بصورت pdf

آموزش

کل کتاب درسی

1 دیدگاه برای گام به گام ریاضی نهم

 1. داریوش

  گام به گام ریاضی رو لطفا کمی ارزان تر بزارید

  • رامین فرهمند

   فرهمند

   با سلام
   منتظر پیشنهادات شگفت انگیز سایت باشید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده