فصل اول حل مسئله

در دوره ی ابتدایی با مفاهیم حساب و هندسه آشنا شدید. در دوره ی اوّل متوسطه از دانش ریاضی خود استفاده می کنید و آن را به کار می برید تا معلومات ریاضی خود را افزایش دهید.

مرحله ی اول؛ فهمیدن مسئله:

برای درک مسئله باید آن را خوب بخوانید و درک کنید. کارهای زیر می تواند شما را دردرک بهتر مسئله کمک کند:

مسئله را به زبان و کلمات خود بیان کنید .

خواسته های مسئله را معلوم کنید.

مسئله را خلاصه کنید .

شرط های خاص مسئله را جدا کنید.

داده ها و اطلاعات مسئله را مشخص کنید .

مسئله را به صورت یک نمایش ساده اجرا کنید.

 

مرحله ی دوم؛ انتخاب راهبرد مناسب:

در دوره ی ابتدایی با تعدادی از راهبردهای حل مسئله آشنا شدید. دانستن نام و کاربرد هر راهبرد به شما کمک می کند تا آنها را مرور و پیدا کنید که کدام یک برای حل مسئله، ممکن است، مفید باشد.

  • رسم شکل
  • الگوسازی
  • حذف حالت های نامطلوب
  • الگویابی
  • حدس و آزمایش
  • زیر مسئله
  • حل مسئله ساده تر
  • روش های نمادین

 

 

فصل اول راهبرد حل مسئله تهیه شده توسط مهندس فرهمند به طور کامل تمامی راهبرد های فصل اول آماده شده و به طور رایگان خدمت شما ارائه می گردد


 

آموزش راهبرد رسم شکل

کشیدن یک شکل مناسب می تواند به حلّ مسئله کمک کند یا به طور کامل آن را حل کند؛ به طوری که نیازی به نوشتن عملیات و محاسبه نباشد. گاهی ممکن است شکل را فقط تصور کنید و آن را رسم نکنید. منظور از رسم شکل، نقّاشی نیست؛ بلکه می توانید برای این کار شکل های ساده بکشید.

 

 

 

آموزش راهبرد الگوسازی

برای حلّ بعضی از مسئله ها باید همه ی حالت های ممکن را بنویسید. برای اینکه هیچ حالتی از قلم نیفتد، لازم است آنها را با نظم، الگو و ترتیبی مشخص بنویسید. الگوسازی به شما کمک م یکند تا مطمئن شوید همه ی حالت ها را نوشته اید. بنابراین در مسئله هایی که لازم است همه ی جواب ها و پاسخ های ممکن را بنویسید، می توانید از این راهبرد استفاده کنید. با توجّه به نظم و ترتیبی که می سازید، به این راهبرد تفکّر نظام دار نیز می گویند.

 

 

آموزش راهبرد حذف حالت های نامطلوب

به شرایط و اطّلاعات مسئله توجه کنید و حالت های نامطلوب و نادرست را کنار بگذارید؛ آنگاه پاسخ مسئله یا همان حالت های مطلوب به دست می آیند. برای پیداکردن تمام حالت های ممکن می توانید از راهبرد الگوسازی استفاده کنید. ابتدا فهرستی از تمام حالت ها به دست آورید؛ سپس با توجّه به شرایط گفته شده در مسئله، حالت های نامطلوب را حذف کنید.

 

 

 

آموزش راهبرد الگویابی

در ریاضی با دو نوع الگوی عددی یا هندسی روبه رو می شویم. کشف الگو، رابطه و نظم موجود در بین دنباله های عددی یا هندسی کمک می کند تا بتوانید خواسته ی مسئله را به دست آورید.این راهبرد در مسئله هایی کاربرد دارد که بین شکل ها یا عددها، الگو و رابطه ی خاصی وجود داشته باشد.

 

آموزش راهبرد حدس و آزمایش

ممکن است حلّ یک مسئله، روش و راه حلّ مستقیمی نداشته باشد یا راه رسیدن به جواب آن طولانی و دشوار باشد. شما می توانید با یک روش منطقی و منظّم پاسخ احتمالی مسئله را حدس بزنید؛ سپس با توجه به شرایط گفته شده در مسئله، حدس خود را بررسی کنید و با توجّه به نتیجه ی به دست آمده حدس بعدی را بزنید تا کم کم به پاسخ مسئله نزدیک شوید. برای نشان دادن حدس ها و آزمایش های خود راه حل مناسبی پیدا کنید.

 

 

آموزش راهبرد زیرمسئله

مسئله ی پیچیده و چند مرحله ای را به چند مسئله ی ساده تبدیل کنید. فهرستی از این زیرمسئله ها را درست کنید؛ سپس به ترتیب به آنها پاسخ دهید. اگر ترتیب زیرمسئله ها را درست تشخیص داده باشید، حلّ هر زیرمسئله به حلّ مسئلهٔ بعدی کمک می کند تا در نهایت به خواسته ی اصلی مسئله برسید.

 

 

آموزش راهبرد حل مسئله ی ساده تر

برای حلّ بعضی از مسئله ها،ابتدا مسئله ای ساده تر را که با مسئله ی اصلی در ارتباط است، حل می کنیم. سپس بااستفاده از نتیجه و پاسخ مسئله ی ساده شده، جواب مسئله ی اصلی را به دست می آوریم. برای ساده کردن مسئله می توان از عددهای تقریبی یا عددهای کوچک تر استفاده کرد. برای نتیجه گیری و پیدا کردن پاسخ مسئله ی اصلی از راهبرد الگویابی استفاده می کنیم و الگوی کشف شده در مسئله ی ساده را به مسئله ی اصلی مرتبط می کنیم.

 

 

 

آموزش راهبرد روش های نمادین

بسیاری از مسئله ها را می توانیم به کمک نمادهای جبری به یک معادله تبدیل کنیم.از فصل سوم به بعد می توانید از این راهبرد نیز برای حلّ مسئله استفاده کنید. در بعضی از مسئله ها هم می توانیم از مدل سازی هندسی استفاده کنیم. تبدیل مسئله به یک شکل هندسی و حلّ هندسی آن نیز نوعی روش نمادین یا مدل سازی به شمار می رود.

 

 

 

مرحله ی سوم؛ حل کردن مسئله:

با راهبردی که انتخاب کردید، مسئله را حل کنید. اگر تشخیص دادید که مسئله با آن راهبرد به نتیجه نمی رسد، به مرحله ی دوم برگردید و راهبرد خود را تغییر دهید. گاهی اوقات لازم است به مرحله ی اوّل برگردید. شاید نکته ای در مسئله وجود دارد که شما هنوز به آن توجّه نکرده اید.

 

مرحله ی چهارم؛ بازگشت به عقب:

حل کردن مسئله با پیدا شدن پاسخ ریاضی تمام نمی شود. ابتدا پاسخ ریاضی خود را در موضوع مسئله تفسیر کنید. آیا پاسخ شما همان خواسته ی مسئله است؟ آیا جواب شما منطقی است؟ می توانید مراحل و عملیات مسئله را بررسی کنید یا مسئله را با راه حل دیگری پاسخ دهید.

 

 

تهیه ی محصول فصل اول ریاضی هفتم با انیمیشن و کیفیت فوق العاده در اینجا…

 

 

 

نظر یادتون نره

مقاله را پرینت بگیرید یا اگر می پسندید در شبکه های اجتماعی انتشار دهید