ورود به نابکت

کلمه عبور را فراموش کرده ام
حجم و مساحت

حجم و مساحت   درس اوّل : حجم و مساحت کره درس دوم : حجم هرم و مخروط درس سوم : سطح و حجم   درس اوّل : حجم و مساحت کره   در سال های قبل با انوا

فرهمند" class="authur clearfix">
فرهمند
عبارت های گویا

عبارت های گویا درس اوّل: معرفی و ساده کردن عبارتهای گویا درس دوم: محاسبات عبارتهای گویا درس سوم: تقسیم چندجمله ای ها     درس اوّل: معرف

فرهمند" class="authur clearfix">
فرهمند
معادله های خطی

خط و معادله های خطی   درس اوّل: معادله ی خط درس دوم: شیب خط و عرض از مبدأ درس سوم: دستگاه معادله های خطی       معادله ی خط هر معادله به ص

فرهمند" class="authur clearfix">
فرهمند
اتحاد

عبارتهای جبری   درس اوّل: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها درس سوم: نابرابری ها و نامعادله ها   &nbs

فرهمند" class="authur clearfix">
فرهمند
سوالات ریاضی نهم

نمونه سوالات ریاضی نهم ترم اول و دوم   پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را دارم همکاران گرامی لطفا نمونه سوالات ریاضی نهم خود را برای ما 

فرهمند" class="authur clearfix">
فرهمند
توان و ریشه

فصل چهارم توان و ریشه درس اول : توان صحیح درس دوم : نماد علمی درس سوم : ریشه گیری درس چهارم : جمع و تفریق رادیکال ها توان و ریشه را به راحتی یاد

فرهمند" class="authur clearfix">
فرهمند
اعداد حقیقی

فصل دوم ریاضی نهم   اعداد حقیقی درس اول : اعداد گویا درس دوم : اعداد حقیقی درس سوم : قدر مطلق و محاسبه ی تقریبی   غیاث الدین جمشید کاشانی زب

فرهمند" class="authur clearfix">
فرهمند
مجموعه ها

مجموعه ها   درس اوّل: معرفی مجموعه ها درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها درس چهارم: مج

فرهمند" class="authur clearfix">
فرهمند
طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی

بزودی حل المسائل ریاضی نهم سال 97-98 ارائه می گردد. رد کردن