ورود به نابکت

کلمه عبور را فراموش کرده ام
دایره

دایره   درس اول   : خط و دایره درس دوم  : زاویه های مرکزی درس سوم: زاویه های محاطی   زاویه های محاطی و مرکزی و ارتباط آنها با کمان ها در د

فرهمند
آمار و احتمال هشتم
آمار و احتمال هشتم

آمار و احتمال هشتم درس اول       :      دسته بندی داده ها درس دوم      :     میانگین داده ها درس سوم    :     احتمال یا اندازه گیری شانس در

فرهمند
توان و جذر هشتم

توان و جذر هشتم   درس اول: توان درس دوم: تقسیم اعداد توان دار درس سوم: جذر تقریبی درس چهارم: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد درس پنجم:

فرهمند
مثلث
مثلث

رابطه ی فیثاغورس و هم نهشتی   درس اول: رابطه ی فیثاغورس درس دوم: شکل های هم نهشت درس سوم: مثلثهای هم نهشت درس چهارم: هم نهشتی مثلثهای قائم

فرهمند
بردار
بردار

بردار و مختصات   درس اول: جمع بردارها درس دوم: ضرب عدد در بردار درس سوم: بردارهای واحد مختصات         درس اول: جمع بردارها   بر د

فرهمند
عبارت های جبری
عبارت های جبری

فصل چهارم جبر و معادله   اگر دو کفه ی یک ترازو روبه روی هم قرار گیرند، می گویند ترازو در حال تعادل است.   اگر از یک کفه ی ترازو چیزی را ب

فرهمند
چند ضلعی ها

چندضلعی ها و تقارن   درس اول : چند ضلعی ها و تقارن درس دوم : توازی و تعامد درس سوم : چهارضلعی ها درس چهارم : زاویه های داخلی درس پنجم : زاویه

فرهمند
اعداد اول

اول بودن یا مرکب بودن اعداد   درس اول: یادآوری عددهای اول درس دوم: تعیین عددهای اول     تعریف : هر عدد طبیعی و بزرگ تر از یک، که هیچ شما

فرهمند
عددهای صحیح و گویا

اعداد صحیح و گویا   درس اول: یادآوری عددهای صحیح درس دوم: معرفی عددهای گویا درس سوم: جمع و تفریق عددهای گویا درس چهارم: ضرب و تقسیم عددهای

فرهمند
طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال