ورود به نابکت

کلمه عبور را فراموش کرده ام
آمار و احتمال

آمار و احتمال پایه ی هفتم   درس آمار و احتمال یکی از درس هایی است که در سال های بعد نیازمند آن هستید پس خوب یاد بگیرید.   درس اول       :

فرهمند
بردار و مختصات

بردار و مختصات   درس اول      :     پاره خط جهت دار درس دوم     :     بردار های مساوی و قرینه درس سوم   :     مختصات درس چهارم :     بردار

فرهمند
توان و جذر

توان و جذر هفتم   درس اول      :   تعریف توان درس دوم     :   محاسبه ی عبارت توان دار درس سوم   :   ساده کردن عبارت های توان دار درس چهارم

فرهمند
حجم
حجم

سطح و حجم   درس اول : حجمهای هندسی درس دوم : محاسبه ی حجمهای منشوری درس سوم : مساحت جانبی و کل درس چهارم : حجم و سطح   درس اول : حجمهای هندس

فرهمند
شمارنده

شمارنده ها و اعداد اول   درس اول : عدد او ل  درس دوم : شمارندهٔ اول درس سوم : بزرگ ترین شمارنده مشتر ک درس چهارم : کوچک ترین مضرب مشتر ک   ت

فرهمند
هندسه و استدلال

هندسه و استدلال در ریاضی هفتم به اطراف خود نگاه کنید. چند شکل هندسی می بینید؟ ما در دنیایی از شکل ها و حجم ها زندگی می کنیم. انواع خطوط نیز ب

فرهمند
جبر و معادله

فصل سوم عبارت جبری و معادله جبر و معادله   درس اول : الگوهای عددی درس دوم : عبارت های جبری درس سوم : مقدار عددی یک عبارت جبری درس چهارم : معا

فرهمند
عدد های صحیح

فصل دوم اعداد صحیح   از عددهای صحیح (علامت دار) می توان برای بیان وضعیت سرما وگرمای هوا؛ همچنین عمق و ارتفاع نسبت به سطح زمین یا سطح دریا

فرهمند
حل مسئله
حل مسئله

فصل اول حل مسئله   در دوره ی ابتدایی با مفاهیم حساب و هندسه آشنا شدید. در دوره ی اوّل متوسطه از دانش ریاضی خود استفاده می کنید و آن را به

فرهمند
طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال