ورود به نابکت

کلمه عبور را فراموش کرده ام
حجم و مساحت

حجم و مساحت پایه ی نهم   درس اوّل : حجم و مساحت کره درس دوم : حجم هرم و مخروط درس سوم : سطح و حجم   درس اوّل : حجم و مساحت کره   در سال های

فرهمند
عبارت های گویا

عبارت های گویا   درس اوّل: معرفی و ساده کردن عبارتهای گویا درس دوم: محاسبات عبارتهای گویا درس سوم: تقسیم چندجمله ای ها   درس اوّل: معرف

فرهمند
معادله های خطی

خط و معادله های خطی   درس اوّل: معادله ی خط درس دوم: شیب خط و عرض از مبدأ درس سوم: دستگاه معادله های خطی   معادله ی خط هر معادله به صورت کلی

فرهمند
اتحاد

عبارتهای جبری درس اوّل: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها درس سوم: نابرابری ها و نامعادله ها درس اوّل:

فرهمند
توان و ریشه

فصل چهارم توان و ریشه درس اول : توان صحیح درس دوم : نماد علمی درس سوم : ریشه گیری درس چهارم : جمع و تفریق رادیکال ها توان و ریشه را به راحتی یاد

فرهمند
اعداد حقیقی

فصل دوم ریاضی نهم اعداد حقیقی درس اول : اعداد گویا درس دوم : اعداد حقیقی درس سوم : قدر مطلق و محاسبه ی تقریبی   غیاث الدین جمشید کاشانی زبردس

فرهمند
مجموعه ها

مجموعه ها درس اوّل: معرفی مجموعه ها درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها درس چهارم: مجموعه

فرهمند
طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال