ورود به نابکت

کلمه عبور را فراموش کرده ام
آمار و احتمال

آمار و احتمال پایه ی هفتم   درس آمار و احتمال یکی از درس هایی است که در سال های بعد نیازمند آن هستید پس خوب یاد بگیرید.   درس اول       :

فرهمند
بردار و مختصات

بردار و مختصات   درس اول      :     پاره خط جهت دار درس دوم     :     بردار های مساوی و قرینه درس سوم   :     مختصات درس چهارم :     بردار

فرهمند
حجم و مساحت

حجم و مساحت پایه ی نهم   درس اوّل : حجم و مساحت کره درس دوم : حجم هرم و مخروط درس سوم : سطح و حجم   درس اوّل : حجم و مساحت کره   در سال های

فرهمند
عبارت های گویا

عبارت های گویا   درس اوّل: معرفی و ساده کردن عبارتهای گویا درس دوم: محاسبات عبارتهای گویا درس سوم: تقسیم چندجمله ای ها   درس اوّل: معرف

فرهمند
توان و جذر

توان و جذر هفتم   درس اول      :   تعریف توان درس دوم     :   محاسبه ی عبارت توان دار درس سوم   :   ساده کردن عبارت های توان دار درس چهارم

فرهمند
معادله های خطی

خط و معادله های خطی   درس اوّل: معادله ی خط درس دوم: شیب خط و عرض از مبدأ درس سوم: دستگاه معادله های خطی   معادله ی خط هر معادله به صورت کلی

فرهمند
حجم
حجم

سطح و حجم   درس اول : حجمهای هندسی درس دوم : محاسبه ی حجمهای منشوری درس سوم : مساحت جانبی و کل درس چهارم : حجم و سطح   درس اول : حجمهای هندس

فرهمند
شمارنده

شمارنده ها و اعداد اول   درس اول : عدد او ل  درس دوم : شمارندهٔ اول درس سوم : بزرگ ترین شمارنده مشتر ک درس چهارم : کوچک ترین مضرب مشتر ک   ت

فرهمند
اتحاد

عبارتهای جبری درس اوّل: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها درس سوم: نابرابری ها و نامعادله ها درس اوّل:

فرهمند
هندسه و استدلال

هندسه و استدلال در ریاضی هفتم به اطراف خود نگاه کنید. چند شکل هندسی می بینید؟ ما در دنیایی از شکل ها و حجم ها زندگی می کنیم. انواع خطوط نیز ب

فرهمند
طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال